contoh surat lamaran kerja #3

Hal: Lamaran Pekerjaan
Kepada Yth,
Bapak / Ibu Manager Personalia
Pt. Astra Honda Motor

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama                        : Opik Taofik Firdaus
Jenis Kelamin           : Laki-laki 
Tempat & tgl. Lahir : xxxxxxxxxxx
Agama                      : Islam
Alamat                      : xxxxxx
No. HP                      : 087xxxxxxx
Pendidikan Akhir     : SMK (Otomotif) 

Dengai ini saya mengajukan surat lamaran kerja kepada bapak . Ibu untuk menjadi bagian di Perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu, bersama ini saya lampirkan :
1. Foto Copy Ijazah
2. Foto Copy SKHUN
3. Foto Copy Transkrip Nilai
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisisan )
6. Foto Copy Kartu Pencari Kerja
7. Foto Copy Surat Keterangan Dokter
8. Foto Copy Surat Pengalaman kerja (bila ada)
9. Foto Copy Sertifikat (bila ada)
10. Daftar Riwayat Hidup
11. Pas Foto 3x4 atau 4x6 (2 lembar)

Demikian surat lamaran ini saya ajukan, besar harapan saya untuk dapat diterima di Perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin
Atas perhatian dan pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih


Hormat Saya,
(tanda tangan)
Opik Taofik Firdaus

Comments

Popular posts from this blog

5 cara mengetahui/mengukur kecerdasan manusia

Berita Terbaru Kiamat Akan Tiba

selamat ulang tahun (dear : sahabatku)